Беседа 1-4 клас по БДП

Днес 12.10.2023 година в нашето училище настъпи истински празник. Поводът е проведената беседа за опасностите на улицата и необходимото предпазно поведение от униформени служители на сектор „Пътна полиция“ към РПУ – гр. Велинград мл. експерт Славчо Тошев, мл. инспектор Николай Симеонов и мл. инспектор Али Джамбазов. Участници бяха учениците от 1-4 клас. Събитието протече с много емоции. Учениците показаха завиден интерес с множеството отправени въпроси към полицаите. Най-голяма еуфория у учениците предизвиках демонстрациите на поставяне на бронежилетка, полицейските белезници, звуковите и светлинните сигнали на полицейския автомобил, а също така и радиостанцията с която е снабден полицейския автомобил.

Благодарим на класните ръководители на учениците, на униформените служители и училищната комисия по БДП.

Надяваме се за една успешна и изпълнена без инциденти на пътя година!

УКБДП

Беседа 1-4 клас по БДП
Към началото