Във връзка със седмицата на парите в края на месец март се проведе комбиниран урок с ученицте от Xа и IVб клас .

Във връзка със седмицата на парите в края на месец март се проведе комбиниран урок с ученицте от Xа и IVб клас . Преподавател по Предприемачество е г-жа Атанаска Манолова, а класен ръководител на малките ученици – Райна Ласкова. Урокът премина в дух на дискусия и забавление. Учениците Мартин Янев, Добромира Зарева и Исин Мaнев задаваха много интересни въпроси и запознаха четвъртокласниците с видовете валута, начините за инвестиране, общата валута в Европейския съюз. Накрая провериха доколко са усвоили знанията за парите чрез попълване на тест и тук се отличиха Любомир Гагов, Евгени Минков, Георги Ташев, Емилия Раданова и други деца от четвърти клас.

Във връзка със седмицата на парите в края на месец март се проведе комбиниран урок с ученицте от Xа и IVб клас .
Към началото