Ден на Земята

На 27.04.2023г. бе проведено практическо занимание посветено на Деня на Земята. В него взеха участие ученици от Клуб “ Зелени алтернативи“ по проект Занимания по интереси от 6 а клас с ръководител Галя Димова и ученици със Специални образователни потребности, получаващи допълнителна подкрепа, оказана от Екип за подкрепа на личностното развитие. Гости на заниманието бяха г-жа Дафинка Клечарова – директор на СУ „Св. Климент Охридски“, г-жа Петя Стефанова – секретар на община Ракитово и г-н Асен Дарелов от отдел „Образование“ към общината. По нетрадиционен начин учениците бяха запознати с начините за опазване на природата. След което приложиха знанията си като всички заедно изработиха „Чичко Тревичко“ от рециклирани материали. Занятието завърши със задача – „Азбучна загадка“, при която учениците, използвайки цифров код, трябваше да открият послание за опазване на природата. Това практическо занимание предизвика много положителни емоции, настроение и удовлетворение, както при учениците, така и при гостите.

Ден на Земята
Към началото