Ден на ученическото самоуправление

Ден на ученическото самоуправление

                11-ти май бе различен ден за нашето училище. Прекрасните ученици от Ха клас поеха властта в свои ръце.

                Чрез отбелязването на Деня на ученическото самоуправление се изгражда една по-стабилна връзка между учениците и учителите, и ръководството.

                С огромно желание и хъс Биляна Утева влезе в ролята на директор, Мартин Янев и Красимир Цонин на ЗД по УД, Василена Зайкова – ЗАС, Тереза Цигова – гл. счетоводител, Исин Манев – касиер-домакин, Фани Янкова – психолог, Добромира Зарева – логопед, Стефан Нунев-мед. сестра, Никола Марков – работник-поддръжка.

                Учениците от Vа кл., пък станаха учители за един ден, като изнесоха по интересен и интерактивен начин уроци по математика, БЕЛ, Човекът и природата и изобразително изкуство пред своите съученици. Те споделиха, че едва сега разбират колко трудно и отговорно е да бъдеш учител.

               В края на своя работен ден достойните заместници, бяха наградени с грамоти за своята всеотдайност, от г-жа Клечарова – директор на училището.

Ден на ученическото самоуправление
Към началото