Дискусия с учениците от гимназиален етап на тема: “Защо да избера туризъм в УНСС?”.

Нашето училище затвърди комуникациите си от минали години с асистентите от катедра “Икономика на туризма” при УНСС гр. София. При посещението си те представиха презентация и дискутираха с учениците от гимназиален етап на тема: “Защо да избера туризъм в УНСС?”.

Дискусия с учениците от гимназиален етап на тема: “Защо да избера туризъм в УНСС?”.
Към началото