За поредна година учениците от IVа, V а,б и в, VIб и VIIа и б клас взеха участие в международното математическо състезание “Математика без граници”.

За поредна година учениците от IVа, V а,б и в, VIб и VIIа и б клас взеха участие в международното математическо състезание “Математика без граници”.

Ръководители на учениците са г-жа Гергана Карафезиева и г-жа Милка Хрисчева.

Г-жа Дафинка Клечарова, директор на училището, официално връ

чи грамотите на всички участници в състезанието от есенния и зимния кръг.

Пожелаваме Ви здраве и успешно представяне в пролетния кръг на състезанието.

За поредна година учениците от IVа, V а,б и в, VIб и VIIа и б клас взеха участие в международното математическо състезание “Математика без граници”.
Към началото