ИЗБРАХТЕ ЛИ УЧИЛИЩЕ ЗА ВАШИЯ ПЪРВОКЛАСНИК?

ИЗБРАХТЕ ЛИ УЧИЛИЩЕ ЗА ВАШИЯ ПЪРВОКЛАСНИК?

ИЗБЕРЕТЕ  СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ЗА ПАРТНЬОР В ГРИЖАТА ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ!

Качествено образование

Училище със собствен облик и визия

Модерна база – във всички класни стаи има телевизор и лаптоп, осигурен WiFi на цялата територия на училището

Удобно местоположение

Висококвалифицирани преподаватели

157 годишна традиция, съчетана с новаторство и поглед в бъдещето

Условия за личностна подкрепа и развитие – училищен психолог, ресурсни учители и логопед

Физкултурен салон, фитнес зала и две спортни площадки

Училищна библиотека, която ежегодно се обогатява

Постоянен медицински персонал

 

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ОТ 1.06. ДО 7.06. 2022 Г.

Подаването на заявление за прием в първи клас може да се извърши на място

в сградата на  СУ “Св. Климент Охридски”

ИЗБРАХТЕ ЛИ УЧИЛИЩЕ ЗА ВАШИЯ ПЪРВОКЛАСНИК?
Към началото