Интердисциплинарен урок „Аз обичам България“

На 02.06.2023г. се проведе интердисциплинарен урок „Аз обичам България“. Гости на събитието бяха учители от област Пазарджик, г-жа Виляна Колчева – заместник – кмет на община Ракитово и г-н Асен Дарелов – главен експерт „Образование“. Учениците от III „а“ клас се състезаваха помежду си като премериха сили чрез знанията и уменията, които са придобили в часовете по човекът и обществото, човекът и природата, български език и литература, музика. В надпревата активно се включиха гостите и журито.
Третокласниците доказаха, че са горди потомци на българския род, които помнят своето минало и градят бъдещето си стъпвайки здраво на родовата памет.
Искрите във всеки от нас ще правят жив огънят, наречен обич към България, обич към нашата татковина. Аз съм искра, ти – също, а заедно сме пожарът. Малкият пламък във всеки от нас ни прави народ. Пази духа ни жив и вечен. Прави ни горди българи. България, езикът ни, традициите и вярата ни са се съхранили през вековете, живи са и в днешните бурни времена и вярваме, че ще пребъдат и занапред.

Интердисциплинарен урок „Аз обичам България“
Към началото