Интердисциплинарен урок на тема „Климат“

На 25.03.2024 г. в СУ „ Св. Климент Охридски“ се проведе интердисциплинарен урок с учениците от 5“а“ клас по учебните предмети Човекът и природата и География и икономика с учители г-жа Галя Димова и г-жа Павлина Харизанова на тема „ Климат“, където се отчетоха резултатите от изпълнението на проекта“ Климат на Ракитово и на други световни градове в умерения климатичен пояс“.
Урокът бе посветен и на 23.03. – Световен ден на метеорологията.

Целта на проекта бе чрез изпълнението на практически задачи по двата предмета, учениците да усвоят знания за факторите на климата, да развият уменията си за работа с измервателни уреди и да придобият базисни знания и умения за изработване на климатограми.

Урокът премина с много емоции, верни отговори, правилно изпълнени задачи и придобити нови ключови компетентности по предметите.
Г-жа Дафинка Клечарова -директор на СУ“ Св. Климент Охридски“ гр. Ракитово, връчи на всички участници в реализирането на проекта медали „Млад климатолог“.

Интердисциплинарен урок на тема „Климат“
Към началото