Интердисциплинарният урок на тема: „В света на животните“

На 08.05.2024 г. в Залата на училището се проведе интердисциплинарният урок на тема: „В света на животните“ с ученици от IV б и от V а клас. В него учителите – г-жа Христинка Гаралова, г-жа Петя Грозданова, г-жа Галя Димова и г-жа Златка Димова, показаха начини за създаване на междупредметни връзки.
По време на урока учениците представиха своите проекти и предварително подготвената информация за различни животни. Осъществен бе и преход към изучавания по Човекът и природата материал в V клас. В урока бяха включени и въпроси към публиката.
Предварително на всеки гост бе подарен сувенир – магнит с животно, а в края на урока децата им прочетоха какво символизира всяко едно от изобразените животни.
Урокът завърши с емоционален танц на мишлетата.
Гости на урока бяха: г-жа Ружа Семерджиева – и. д. Началник на РУО – Пазарджик, г-жа Васвие Мехмедова – старши експерт по професионалното образование и обучение , Виляна Колчева – зам.-кмет на община Ракитово , Петя Стефанова – секретар на МКБППМН и „Образование“ в община Ракитово.
Г-жа Дафинка Клечарова – директор на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ракитово, поздрави учениците и техните учители за интересния урок, като им пожела да продължават да се грижат за животните с любов.

Интердисциплинарният урок на тема: „В света на животните“
Към началото