КЛИМЕНТОВИ ДНИ

КЛИМЕНТОВИ ДНИ-
На 24.11.2022г. учениците от 10″б” и 11″б” клас представиха своята бъдеща професията -“Администратор в хотелиерството”

КЛИМЕНТОВИ ДНИ
Към началото