Национално състезание по БДП

На 27.04.2024 г. се проведе Областен кръг от Националното състезание по БДП. Домакин на състезанието беше СУ „Георги Бенковски“ – гр. Пазарджик.
След като спечели Общински кръг от състезанието, нашето училище беше представено и в двете възрастови групи, а именно:
Първа възрастова група V – VII клас:
1. Ана-Мария Попчета
2. Виктория Чукалова
3. Николай Баев
4. Емил Димитров

Втора възрастова група VIII – X клас:
1. Мария Делчева
2. Муса Утев
3. Хюсеин Дриков
4. Иван Кафеджиев

Отборите се представиха повече от достойно, като в първа възрастова група отборът ни зае второ място, а при втора възрастова група отборът ни зае четвърто място.
Ръководители на нашите представители бяха г-н Шабан Къркелов и г-н Емил Карабельов.
Желаем още по-големи постижения на нашите ученици!

Национално състезание по БДП
Към началото