График ДЗИ

сесия май-юни

ДЗИ БЕЛ – 17.05.2024г., 8:30ч.

ДЗИ Втори задължителен – 20.05.2024г., 8:30ч.

ДЗИ Допълнителни – от 22.05 до 31.05г.

сесия август – септември

ДЗИ БЕЛ – 22.08.2024г., 8:30ч.

ДЗИ Втори задължителен – 23.08.2024г., 8:30ч.

ДЗИ Допълнителни – от 26.08 до 30.08г.

Заповед ДИППК

Към началото