Отборът на най – малките математици

“ Отборът на най – малките математици“ – учениците от I и II клас, с ръководител г-жа Райна Балабанова, успешно завършиха първо ниво по Ментална аритметика.

Отборът на най – малките математици
Към началото