Посещение на Национален военноисторически музей

На 17.10.2018 г. ученици от 10-тите класове посетиха Национален военноисторически музей в гр. София. Това бе част от планираното военно обучение в Часа на класа за 2018/2019 учебна година. Освен, че се запознаха с факти, свързани с възникването и историята на българското военно дело, учениците се включиха и в интерактивно занимание, изключително иновативно по своя характер.

Посещение на Национален военноисторически музей
Към началото