Програма „Еразъм+“

Отново нашето проектно предложение е одобрено по програма „Еразъм+“. Този път ще направят мобилност 20 ученици от профилите „Предприемачески“ и „Компютърни и софтуерни технологии“ с двама ръководители. Мобилност ще имат и още група учители по Ключова дейност 1. По този начин учителите ще имат възможност да повишат квалификацията си, ще обменят опит с колеги от други образователни системи, а учениците ще могат да се обучават със свои връстници. Чрез одобреното проектно предложение в сектор „Училищно образование“ по програмата ще можем да разширим обучителния си кръгозор на извън национално ниво.

 

 

Програма „Еразъм+“
Към началото