Проект №2023-1-BG01-KA122-SCH-000127125 на тема: „Пътуваме, учим и се усъвършенстваме заедно“

Приключи успешно мобилността по проект №2023-1-BG01-KA122-SCH-000127125 на тема: „Пътуваме, учим и се усъвършенстваме заедно“ в гр. Малага, Испания, по програма „Еразъм+“. Учителите бяха запознати с начините за прилагане на меките умения в образователния процес,като участваха активно във всички предложени практически задачи.
Обогатиха знанията си за особеностите и спецификите при прилагането на тези умения в своята работа. Лекторите в обучението представиха нови приложения за онлайн обучение, използване на ИКТ и приложението на меките умения от ученици и учители.
В края на обучението учителите получиха сертификат.
Обмяната на опит беше изключително полезна и ползотворна, и за двете страни.
За спомен от училището ни, Ракитово и нас, организаторите и лекторите получиха малки подаръци, изработени от наши ученици.

Проект №2023-1-BG01-KA122-SCH-000127125 на тема: „Пътуваме, учим и се усъвършенстваме заедно“
Към началото