Проект №2023-1-BG01-KA122-SCH-000127125 на тема: “ Пътуваме, учим и се усъвършенстваме заедно“

С голямо вълнение започна изпълнението на проект №2023-1-BG01-KA122-SCH-000127125 на тема: “ Пътуваме, учим и се усъвършенстваме заедно“ в гр. Малага, Испания, по програма „Еразъм+“.
За нас това е сбъдната мечта и предизвикателство. Чрез тази мобилност ще обменим опит с колеги от Испания, ще опознаем тяхната култура и традиции, както и ще посетим различни исторически забележителности.

Проект №2023-1-BG01-KA122-SCH-000127125 на тема: “ Пътуваме, учим и се усъвършенстваме заедно“
Към началото