Урок по английски език „Четирите основни езикови умения, интегрирани под формата на игри“

В един от последните дни на седмицата на чуждите езици, учениците от 5 „а“ и 5 „б“ клас бяха главните действащи лица по време на урока по английски език „Четирите основни езикови умения, интегрирани под формата на игри“, с учител г-жа Румяна Ташева. Задачите, които трябваше да изпълнят, бяха еднакви и за двата класа. В първата игра, те отговаряха на въпроси от изучаваните теми с цели изречения на английски, като след всеки верен отговор, целиха мишена с точки, нарисувана на дъската. Втората игра на дъската представляваше морски шах, но във всяко едно от деветте квадратчета бяха написани изучавани до момента думи. Целта на учениците от всеки отбор беше да ги използват в свои собствени изречения и да ги преведат, след което също получиха точки. Третата задача се състоеше от диалог с празни редове, който учениците попълниха успешно и придадоха смисъл на целия текст. Четвъртата задача-игра изискваше да се заградят близки по звучене думи в рамките на три секунди. Имайки предвид трудността да се направи разликата между къси и дълги гласни на английски език за кратко време, учениците и от двата класа се справиха отлично. Победители от 5 „а“ клас станаха момичетата, а в 5 „б“ клас спечелиха момчетата, като отборите на първо и второ място от всеки клас получиха дипломи за добрите си постижения.
„Кажи ми и ще забравя; покажи ми и може да запомня; въвлечи ме и ще науча“ бе идеята на този урок, защото децата приложиха знанията си на практика по увлекателен за тях начин и бяха горди от резултатите на тяхната работа в екип.

Урок по английски език „Четирите основни езикови умения, интегрирани под формата на игри“
Към началото