Учениците от 4 клас, взеха участие в състезанието „Млад спасител“

Учениците от 4 клас при СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ракитово, с ръководители г-н Лозанов и г-н Карабельов, взеха участие в състезанието „Млад спасител“ , организирано от служба „Планинско спасяване“- област Пазарджик.
Дисциплините, в които нашите четвъртокласници взеха участие и се класираха на почетното 4 –то място са:
1. Долекарска помощ
2. Ориентиране
3. Въжени системи
4. Другарска взаимопомощ
5. Пожарна команда
6. Транспортиране на пострадал с носилка.

Обучението по безопасност в начален етап е неделима част от цялостното възпитание, обучение и социализиране на ученика в системата на училищното образование. Това е вид социално учене за формиране на определени практически умения у учениците, като участници в движението по пътищата.

Учениците от 4 клас, взеха участие в състезанието „Млад спасител“
Към началото