Ученици от СУ “Св. Климент Охридски” – гр. Ракитово с ентусиазъм се включиха в изработването на своите проекти за великденски яйца

Ученици от СУ “Св. Климент Охридски” – гр. Ракитово с ентусиазъм се включиха в изработването на своите проекти за великденски яйца, под ръководството на г-жа Мариана Пелева

Ученици от СУ “Св. Климент Охридски” – гр. Ракитово с ентусиазъм се включиха в изработването на своите проекти за великденски яйца
Към началото