Училищна и градска библиотека

Учениците от I „б“ клас с класен ръководител г-жа Райна Балабанова и учител ЦОУД г-н Емил Карабельов, посетиха училищната и градската библиотека, където г-жа Надежда Тодорова – старши учител в СУ „Св. Климент Охридски“ и г-жа Анна Кантарева-Митева – библиотекар в ОНЧ „Будилник – 1898“ – гр. Ракитово, ги въведоха в приказния свят на книгите.

 

Училищна и градска библиотека
Към началото