Материална база

Материална база е една от най-съвременните – разполагаме с 6 компютърни кабинета, всеки кабинет е оборудван с лаптоп и мултимедиен проектор, а в 4 кабинета има интерактивни дъски. Училището има две сгради, като в едната (база 2) се обучават учениците от професионалните паралелки по професията: „Монтьор на транспортна техника“.

Към началото