Обществени поръчки

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 ОБЯВА ЗА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ 20, АЛ 3 ОТ ЗОП

  • Покана
  • Протокол
  • Договор – закуски
  • Договор – топъл обяд

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ГОРИВО

 ОБЯВА ЗА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ 20, АЛ 4 т.2 ОТ ЗОП

Към началото