Eкскурзия по НП „България – образователни маршрути“

На 31.05., 01.06. и 02.06.2024г. ученици от 8“а“, „б“, „в“, 9“а“,“б“,“в“ и 11“а“, „б“ клас бяха на екскурзия по НП „България – образователни маршрути“. Учениците се отправиха към гр. Шумен, Първата българска столица – Плиска, Мадара и Нови пазар.
Посещението на паметника „Създатели на българската държава“, посветен на 1300-годишнината от създаването на България, изпълни с гордост и преклонение всички. Няма как да не се гордеем от факта, че на първо място сред авторите е името на нашия съгражданин проф. акад. Крум Дамянов. Екскурзоводката Светлана Джанкова разказа за скулптурната композиция, пресъздаваща най-важните моменти от българската история от VII до X век – държавността, покръстването и писмеността.
Посещението на Килийното училище в Нови пазар потопи учениците в бита и въжделенията на възрожденския българин. Автентичната архитектура, експонатите и китния възрожденски двор породиха множество въпроси в тях, а гостоприемният уредник с радост отговори на всички.
Особено впечатлени останаха учениците от скалния релеф – Мадарски конник, глобален символ на България.
Обект на посещение бе и Национален историко-археологически резерват Плиска. Там екскурзоводът Станислава Христова презентира филм за първата столица на България – Плиска – един от най-големите и богати градове в Европа и света за времето си. Учениците останаха особено впечатлени както от славното минало в българската история, така и от съхраняваните в музея атрактивни находки от езическия и християнския период от живота на древния град. Архитектурата на Голямата базилика също породи силно впечатление сред учениците.
Още с влизането си в Двора на Кирилицата учениците се завладяха от мистиката на 30-те каменни кирилски букви, изработени от червен туф. Екскурзоводът Елена Димова впечатли учениците с историята на тяхното създаване. Всеки от тях се опита да разгадае посланието с вписаните изображения и орнаменти на своята буква. Галерията със специално рисувани картини, изобразяващи създаването на кирилицата и покръстването, също завладя учениците. „Алеята на писателите“, писали на кирилица, и залата „Създаване на азбуката“ се разгледаха с особен интерес, но най-силно впечатление породи залата „Българска слава“. Наблюдавайки реалистичните фигури на владетелите на нашата държава, учениците добиха по-ярка представа за миналото ни.
В Астрономическата обсерватория „Шуменско плато“ астрономът доц. Борисов разказа увлекателно за небесните тела и явления, за експозицията от стари уреди и прибори по астрономия, както и за оборудването на обсерваторията. Учениците отговаряха отлично на поставените им въпроси, а за награда успяха да наблюдават с телескоп слънцето.
Екскурзията беше доказателство за добротата, толерантността, съпричастието, любознателността и знанията на учениците. По време на посещенията на различните обекти учениците отговаряха отлично не само на въпросите на екскурзоводите, но след това и на тези от учителите. През цялото време любопитстваха с различни въпроси.
Попадайки в извънучилищна и семейна среда, учители и ученици имаха възможност за социализация и общуване помежду си, заедно се веселиха и научиха много нови неща. Нагледно опознаха исторически, литературни, архитектурни, художествени и природни забележителности в нашата Родина, чрез което успяха да запалят и усилят искрата на родолюбието и българщината в нашите възпитаници.

Eкскурзия по НП „България – образователни маршрути“
Към началото