Oткрит урок на тема: „Аз обичам гората“

На 27.03.2024 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Ракитово се проведе открит урок на тема: „Аз обичам гората“ с учениците от III „а“ клас, с учител ЦОУД г-жа Мария Кадрева.

Гости на урока бяха г-жа Дафинка Клечарова – директор на училището,
г-жа Дафинка Станкова – зам. директор, г-жа Надежда Тодорова, г-жа Мария Пеева, г-жа Галя Димова, г-жа Соня Сестримска, г-жа Мартина Симидарева и г-жа Мария Неделчева – учители в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Ракитово.

Учениците с голям интерес участваха в урока, споделиха усвоени знания, но и научиха много нови неща за гората, залесяването й и дърводобива.
Дръвчето, което учениците засадиха бе предоставено от ДГС Ракитово.

Oткрит урок на тема: „Аз обичам гората“
Към началото