Вътрешноучилищен кръг на Националната ученическа викторина по Безопасност на движението – „Да запазим децата на пътя“

На 21.03.2024 г. в СУ „Св. Климент Охридски“- гр. Ракитово, се проведе вътрешноучилищен кръг на Националната ученическа викторина по Безопасност на движението – „Да запазим децата на пътя“.
Във викторината се включиха ученици от V, VI, и VII клас. Тя се проведе в три кръга.
В първи кръг отборите решаваха тест, който съдържаше двадесет въпроса, свързани с правилата за движение по пътищата.
Във втори кръг учениците отговаряха с „Да“ или „Не“ на поставените им въпроси.
А в трети кръг отборите трябваше да се справят с решаването на практически задания:
– установяване на повреда/неизправност на велосипед;
– ситуация за оказване на долекарска помощ;
– сглобяване на пъзел с пътен знак.
Надпреварата бе доста оспорвана, но победителят е само един от всички отбори. Победата завоюва следния отбор:
1. Анна-Мария Попчева – V „б“ клас
2. Антония Хаджиева – V „б“ клас

3. Костадин Балджиев – VI „a“ клас
4. Снежана Мишева – VII „a“ клас

Пожелаваме успех на отбора в по-нататъшната надпревара от състезанието!

Вътрешноучилищен кръг на Националната ученическа викторина по Безопасност на движението – „Да запазим децата на пътя“
Към началото