Непедагогически състав

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ваня Пламенова Попчева – главен счетоводител

Рени Георгиева Стоянова  – завеждащ административно-техническа служба

Елена Тодорова Неделчева – касиер-домакин


ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Мария Петрова Пелева – домакин-чистач

Борис Благоев Благоев – майстор -поддръжка

Бисер Емилов Гаджев – огняр

Зоя  Тодорова Сивкова – хигиенист

Ели Димитрова Костова – хигиенист

Цветана Спасова Благоева – хигиенист

Спаска Владимирова Андреева – хигиенист

Красимира Руменова Пелева – хигиенист

Кичка Алексова Хокина- хигиенист

Дафинка Янкова Вандева- хигиенист

Георги  Аризанов Влахов – шофьор на училищен автобус


ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Анче Емилова Кривонозова – образователен медиатор

Красимира Ивайлова Димитрова – образователен медиатор


МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

Петранка Спасова Допчева – мед. сестра

Асия Мустафа Караахмед – мед. сестра

Към началото