Интегриран урок на тема: „Защо да избера профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език?“

Интегриран урок на тема: „Защо да избера профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език?“ – се проведе между учениците от 7 „в“ клас, с класен ръководител инж. Милка Хрисчева и 10 „а“ клас с класен ръководител г-жа Мария Неделчева.
Учениците съвместно създаваха бизнес идеи по зададен казус с подкрепата на г-жа Атанаска Манолова- учител по предприемачество.

Интегриран урок на тема: „Защо да избера профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език?“
Към началото