Международен ден на труда

Днес ученици, учители и служители от СУ „Св. Климент Охридски“ активно се включиха в инициативата на кмета на община Ракитово г-н Георги Холянов по почистване на градските пространства и улици. Начинанието е по повод 1 май – Международен ден на труда и изминалия Ден на земята /22 април/. Почистени бяха дворовете на двете сгради на училището и зелени площи около тях.

Международен ден на труда
Към началото