Националното състезание „Най-млад водач на МПС и най-добър автомонтьор“

На 16 и 17 март в ПГТСТ „Гоце Делчев“, гр. Пловдив се проведе Националното състезание „Най-млад водач на МПС и най-добър автомонтьор“. 13 професионални гимназии от цялата страна взеха участие в състезанието, като от тях само нашето училище беше „средно училище с професионална подготовка“. Нашите ученици Алик Шишеков, Джамал Тронов и Християн Мечев от 12б клас с ръководител инж. Алеко Еюпов, се представиха достойно, като показаха своите знания и умения в областта на шофирането и автотранспортната техника. Това е първият випуск от нашето училище, който ще завърши специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“. Нашите ученици показаха, че когато желаеш нещо много силно, когато ръцете, сърцето и умът „работят в екип“, можеш да постигнеш целите, които си си поставил с лекота.

Националното състезание „Най-млад водач на МПС и най-добър автомонтьор“
Към началото