Открит урок на тема „Баба Марта и мартениците“

На 01.03.2024 г. III б клас със своя учител ЦОУД – госпожа Стойка Ковачева, проведоха открит урок на тема: „Баба Марта и мартениците“ в часа „Занимания по интереси“.
Специален гост беше и самата Баба Марта, в чиято роля влезе Величка Стоева. Третокласниците поздравиха бяло-червената баба и останалите гости с песни, показаха им и различни начини за плетене на мартеници, които са научили от своите баби, майки. Чрез тази приемственост от поколение на поколение нишката на традицията няма да бъде прекъсната и ще пребъде занапред. Учениците и учителят им бяха уважени от госпожа Клечарова – директор на училището, тя им пожела да са бели и червени, винаги засмени и да не забравят българските традиции, да ги почитат и да ги предадат след време на своите деца, внуци и правнуци.

Открит урок на тема „Баба Марта и мартениците“
Към началото