Ученици от 3”б” клас гостуваха в класната стая на 1”б” клас в седмицата на климентовите дни.

Ученици от 3”б” клас гостуваха в класната стая на 1”б” клас в седмицата на климентовите дни.
Големите ученици ги запознаха с житието на патрона на нашето училище Свети Климент Охридски. Малчуганите слушаха с интерес.

Ученици от 3”б” клас гостуваха в класната стая на 1”б” клас в седмицата на климентовите дни.
Към началото