Стартиране с обучение

Мобилността по проект №2023-1-BG01-KA122-SCH-000127125 „Пътуваме, учим и се усъвършенстваме заедно“ по програма Еразъм+, стартирахме с обучения, на които решавахме казуси, споделяхме опит, обменяхме идеи.
За нас това бе полезно, интересно и много емоционално.
Благодарим на нашите обучители Матьо, Тоби и Антонийо за професионализма, компетентността и доброто отношение към нас.

Стартиране с обучение
Към началото