график НВО

4 клас
Български език и литература – 27.05.2024г., 10:00ч
Математика – 28.05.2024г., 10:00ч

7 клас
Български език и литература – 19.06.2024г., 09:00ч
Математика – 21.06.2024г., 09:00ч
Чужд език (по желание на ученика) – 20.06.2024г., 09:00ч

10 клас
Български език и литература – 10.06.2024г., 08:00ч
Математика – 12.06.2024г., 08:00ч
Чужд език (по желание на ученика) – 11.06.2024г.

  • писмена част:

– за ниво В1 и В1.1, начало 09:00ч.

-за ниво А2, начало 09:30ч.

-за ниво А1, начало 10:00ч.

  • Компонент „Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14.06.2024г., по график в две сесии – от 9:00ч. и от 14:30ч.

Към началото