Училище с дългогодишна история

Едно от най-дълголетните средища на книжовността в община Ракитово.

За нас

Защо да изберeте нас?

Средно училище “Св. Климент Охридски“ е едно от най-дълголетните средища на книжовността в община Ракитово. Повече от век и половина то пише летописа на знанието и духовността, на просветното дело в Ракитово.
То е един от най-ярките символи на националната ни идентичност, светлината, поддържаща огъня на българщината през вековете. Появило се от жаждата за духовно извисяване и национално съхранение, то е продължител на благородното дело на родолюбивите предци.
СУ „Св. Климент Охридски“ е най-голямото средно училище на територията на община Ракитово.В училището учениците се обучават в профилирани и професионални паралелки

Обучение

СУ „Св. Климент Охридски“ е най-голямото средно училище на територията на община Ракитово.В училището учениците се обучават в профилирани и професионални паралелки

0
Колектив
0
Ученици
0
Опит

Проекти

По какво работим

Актуално

Състезание по военно-приложни дисциплини

На 14.05.2024 г. се проведе състезание по военно-приложни дисциплини с ученици от Х-тите класове на …

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През месец октомври учениците от 1а и 1б клас, и техните родители участваха по проект …

Турнир по волейбол

На 27 май 2024 г. се проведе вътрешен турнир по волейбол между момичетата от класовете …
Към началото